21137
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21137,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
MBT

De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst werd opgericht in 1829

De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst bestaat sinds 1829 en heeft de afgelopen twee eeuwen een grote reputatie verworven. Veel van de bij de oprichting geformuleerde doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van de actieve en passieve muziekbeoefening, het muziek(vak)onderwijs en het historisch onderzoek – zijn  gerealiseerd. Mede als gevolg van de voortrekkersrol die de MBT op deze en andere terreinen in het verleden heeft gespeeld, heeft het Nederlandse muziekleven het actuele niveau kunnen bereiken. De MBT is nog altijd in staat om, dankzij de door haar beheerde fondsen, legaten en stichtingen, in beperkte mate invulling te geven aan haar historische taakstelling. De Koninklijke Vereniging Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) en De Vereniging Toonkunst Nederland (VTN) zijn voortgekomen uit de MBT. De KVNM heeft de wetenschappelijk taken, de VTN de belangenbehartiging en dienstverlenende taken overgenomen van de MBT.

De MBT beheert nu uitsluitend de fondsen en nauw gelieerde stichtingen. Met de opbrengsten uit de fondsen financiert zij bijzondere initiatieven, onder andere van VTN-leden, koorscholing en artistieke advisering van koren. Verder stimuleert ze muziektalent in het algemeen met beurzen en prijzen (de MBT Oratoriumprijs (tweede prijs) bij het IVC Den Bosch, jonge componisten, bijzondere publicaties en de eindfase van de digitalisering van de bijzondere collectie die begin deze eeuw bij de UvA is ondergebracht .

MBT en legaat Annie Langelaar. Muziekonderwijs kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom ondersteunt de MBT de Stichting Peuters en Muziek uit een legaat van Annie Langelaar. Onder deze stichting ressorteert de Stichting Muziek met het jonge kind/ Muziek op Schoot, die onder meer de post hbo opleiding tot muziek (op schoot) docent in de voorschoolse periode 0-4 jaar aanbiedt.

Ook het onderzoekscentrum Voorschoolse Muziek Educatie is bij de Stichting ondergebracht. Dat initieert onderzoek op het gebied van muziekeducatie en de muzikale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Het beheer van het archief Annie Langelaar en de rechten op haar werk bestaande uit artikelen, boeken en liedjes van Annie Langelaar (1913-2001) is in handen van Margré van Gestel. (v_gestel@hotmail.com).

 

MBT en 200 jaar bestaan

 

De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT) bestaat in 2029 tweehonderd jaar. Om dit te vieren is het idee ontstaan een bundel samen te stellen met koormuziek van Nederlandse componisten uit de periode 1829-2029.

Het is de ambitie om uit die tweehonderd jaar Nederlandse muziekgeschiedenis ongeveer 50 koorwerken te kiezen die ten onrechte in de vergetelheid zijn geraakt. Om deze werken in een nieuw daglicht te plaatsen worden de Nederlandse historische muziekcollecties aan een grondig onderzoek onderworpen. In de eerste plaats natuurlijk de eigen collectie van de MBT, de z.g. Toonkunstcollectie van Allard Pierson (Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam).

Aan dit project werken de collectie specialisten van Allard Pierson en het Nederlands Muziekinstituut mee. Ook andere muziekarchieven kunnen nog in het project worden betrokken. Simon Groot (conservator van de Toonkunstcollectie) is coördinator van het project. De werkgroepen worden begeleid door musicologen die ter zake deskundig zijn. Zij brengen materiaal op tafel dat in ieder geval aan de voorwaarde voldoet dat het (al dan niet terecht) in de vergetelheid is geraakt.

We zoeken op het moment musici die in staat zijn om op basis van de genoteerde muziek een oordeel te vellen over de intrinsieke waarde ervan en de geschiktheid voor de Nederlandse amateurkoren. We willen in elke werkgroep twee of drie deskundige musici (bij voorkeur koordirigenten).

Er zijn vier werkgroepen:

 • Vrouwelijke componisten
 • Periode ca. 1830-1880
 • Periode ca. 1880-1950
 • Periode ca. 1950-2029

Hoeveel tijd kost me dit?

In de komende drie jaar komen de werkgroepen negen keer bijeen, elk studiejaar (september-juni) driemaal per jaar: 2024/25, 2025/26 en 2026/27. De dag waarop de bijeenkomst plaatsvindt (deels ook in de desbetreffende archieven) wordt in onderling overleg vastgesteld, zodat we rekening kunnen houden met de individuele  beschikbaarheid.

Er is een vergoeding

Er is een vergoeding beschikbaar van € 150,- per bijeenkomst (dus in totaal € 1.350) excl. BTW en met reiskostenvergoeding op basis van trein 2e klas of kilometers (op basis van bewijsstukken).

Wil je meer informatie of aan één van deze werkgroepen meewerken, meld je dan graag aan via: info@mbtoonkunst.nl.

Subsidies

Een concertprogramma samenstellen met vernieuwend en eigentijds repertoire is een uitdaging. Maar brengt ook vaak extra kosten met zich mee. De uitdaging dan maar niet aangaan? Integendeel, onder andere, koren die bij de VTN zijn aangesloten kunnen bij de MBT voorstellen voor interessante programmering indienen voor een subsidie uit het A.C.G. Vermeulenfonds. Jaarlijks besluit het bestuur op basis van een advies van de muziekcommissie over de toekenning van deze zogeheten Vermeulenpremies en de hoogte daarvan. Koren die niet bij de VTN zijn aangesloten kunnen maximaal drie jaar in aanmerking komen voor een subsidie. Klik hier voor meer informatie over de ACG Vermeulen Premie

Verbeteren individuele koorleden hun prestaties, dan groeit daarmee de kwaliteit van het hele koor. Daarom geeft de MBT koren subsidies voor koorscholing om hun koorleden een cursus of opleiding te laten volgen, onder leiding van deskundige docenten. Klik hier voor informatie koorscholing subsidie

Muziekcommissie
De Muziekcommissie adviseert het MBT bestuur onder andere over de toekenning van subsidies. De MBT stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar, waarvan (voor een gedeelte) de leden van de Muziekcommissie worden betaald voor hun werkzaamheden en gemaakte reiskosten.

De leden van de Muziekcommissie zijn:
Leo Rijkaart
José Doodkorte
Danny Nooteboom
Marion Bluthard

Beurzen en opdrachten

De MBT stimuleert ontwikkeling van muziektalent in het algemeen

De MBT ondersteunt niet alleen VTN-koren, maar stimuleert ook ontwikkeling van muziektalent in het algemeen. Bijvoorbeeld met incidentele beurzen voor zeer talentvolle muziekstudenten om daarmee een cursus of masterclass te volgen Schiermonnikoog Festival Of met het belonen van jonge, professionele musici die zich op concoursen hebben onderscheiden Prinses Christina Concours. En door af en toe opdrachten te geven aan jonge, veelbelovende componisten als Hawar Tawfiq.

Overige

Wat doen we nog meer

Stichting Peuters
en Muziek

Muziekonderwijs kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom ondersteunt de MBT de Stichting Peuters en Muziek uit een legaat van Annie Langelaar. Onder deze stichting ressorteert de Stichting Muziek op Schoot, die onder meer vakopleidingen tot muziekdocent in crèches en het kleuteronderwijs aanbiedt.

Ook het onderzoekscentrum Voorschoolse Muziek Educatie is bij de Stichting ondergebracht. Dat initieert onderzoek op het gebied van muziekeducatie en de muzikale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Klik hier voor meer informatie

Wetenschappelijke
Muziekbibliotheek

De MBT heeft ten slotte een wetenschappelijke muziekbibliotheek die ze in 2008 voor ten minste dertig jaar in bruikleen heeft afgestaan aan de afdeling Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

De MBT maakt de eindfase van de digitalisering mede mogelijk, zodat binnen afzienbare tijd de gehele collectie in de onlinecatalogus van de UB Amsterdam is terug te vinden. Musici en muziekwetenschappers van over de hele wereld kunnen dan weer eenvoudig achterhalen welke documenten zich in de Toonkunstcollectie bevinden en kunnen de documenten in onze studiezaal inzien, afbeeldingen bestellen of hun onderzoeksvragen aan de conservator van de collectie voorleggen.

Nieuwe
schenkingen

Het financiële vermogen van de MBT is voor een belangrijk deel ontstaan als gevolg van in het verleden ontvangen schenkingen en legaten. Om ook in de toekomst invulling te kunnen blijven geven aan de doelstelling “het op verschillende manieren bevorderen van de “toonkunst” is de Maatschappij dankbaar voor iedere vorm van geldelijke ondersteuning.

De Maatschappij beschikt over de fiscaal gunstige ANBI-status. Belangstellenden kunnen zich via het bureausecretariaat in verbinding stellen met het bestuur, dat graag met hen zal willen overleggen.

Prijzen

Jan Pieter Heije Prijs 2020

Dit jaar is de Jan Pieter Heije Prijs uitgereikt. Deze prijs wordt eens in de vijf jaar toegekend en is een gezamenlijk initiatief van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de KVNM. De Jan Pieter Heije Prijs staat open voor gepromoveerden aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit die een baanbrekende dissertatie hebben geschreven over muziek uit de Lage Landen. Onderzoekers die hun promotie aan een Nederlandse universiteit hebben voltooid mogen ook een ander dissertatieonderwerp indienen.

Een deskundige internationale jury van musicologen heeft vier inzendingen beoordeeld en unaniem de dissertatie Animate Structures: The Compositions and Improvisations of the Instant Composers Pool Orchestra van Floris Schuiling tot winnaar verkozen. Het proefschrift presenteert een origineel onderzoek naar het Instant Composers Pool Orchestra; pioniers in de Nederlandse geïmproviseerde muziek van de jaren 1960 tot nu. De prijs bestaat uit een publicatiesubsidie voor het realiseren van een publieksuitgave van het proefschrift en een oorkonde. Door de coronamaatregelen kon de prijsuitreiking niet fysiek plaatsvinden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KVNM op 26 september heeft prof. dr. Mariken Teeuwen namens de jury de prijs digitaal overhandigd aan Floris Schuiling. In aansluiting daarop heeft de winnaar een kort webinar verzorgd over het winnende thema.

Bestuur MBT

Het bestuur van de MBT bestaat uit drie leden:

De bestuursleden worden niet bezoldigd, zij ontvangen alleen een reiskostenvergoeding op basis van trein eerste klas.

team_image
Voorzitter

Kees Dijk

Kees Dijk startte zijn loopbaan in 1986 als advocaat. Nadien was hij vele jaren in verschillende managementfuncties werkzaam bij de Publieke Omroep (thans NPO). In 2007 verruilde hij zijn functie van hoofd Mediabeleid, Juridische Zaken en Communicatie voor een loopbaan bij het toenmalige Muziekcentrum voor de Omroep als manager van het Radio Filharmonisch Orkest en de Radio Kamer Filharmonie, waaraan hij tot medio 2013 verbonden bleef. Kees Dijk heeft grote bestuurlijke ervaring, opgedaan in het culturele en maatschappelijke veld. Zo is hij ondermeer als adviseur verbonden aan de Raad voor Cultuur, is hij toezichthouder van het Olympisch Stadion, bestuurslid van de Nederlands Vioolconcoursen, voorzitter van het strijkoctet ROctet en heeft hij bestuurlijke betrokkenheid bij de Johan Cruijff ArenA.

team_image
Penningmeester

Wendela Sandberg van Boelens

Wendela Sandberg combineerde haar loopbaan het plezier in organiseren met de liefde voor de kunsten, ontwikkelingssamenwerking en de natuur. Ze organiseerde de eerste concerten van het Nederlands Theater Orkest, organiseerde het eerste Cristina Deutekom Concours voor Opera Forum en belandde op jonge leeftijd in het orkestmanagement van de Amsterdamse Bach Solisten en vervolgens bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Vervolgens werkte ze bij Plan Nederland (micro-credit)en vanaf eind jaren negentig richtte ze haar eigen bedrijf op en werkt als ZZP’er voor diverse culturele organisaties, stichtingen en gemeenten. De laatste jaren is ze steeds meer betrokken als bestuurder in diverse kunstinitiatieven (Sweelinck Festival. Leerorkest, Kunst aan de Dijk) en bij de natuur (Vechtplassencommissie, Natuurmonumenten en als co-founder van EndPlasticSoup, een initiatief van Amsterdamse Rotary Clubs met het doel: in 2050 de oceanen plastic vrij te maken.

team_image
Secretaris

Leo Rijkaart

Leo Rijkaart studeerde koor- en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Sinds 1980 is hij actief als dirigent van diverse koren en orkesten. Gedurende meer dan vijfentwintig jaar was hij werkzaam aan de Vrije School Den Haag als koordirigent, docent muziek en kunstgeschiedenis en onderwijscoördinator.
Op dit moment is hij werkzaam als docent koordirectie aan Hogeschool Bourdon. Verder doceert hij aan de Hogeschool van Leiden de vakken muziektheorie, muziekgeschiedenis en ensembleleiding.
In 2004 richtte hij het Randstedelijk Zanginstituut op. Vanuit dit instituut worden allerlei opleidingen, workshops en evenementen op vocaal gebied verzorgd en worden muziek- en cultuurreizen georganiseerd.
Vanaf 2000 is hij lid van de Muziekcommissie en bestuurslid van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Daarnaast is hij als adviseur verbonden aan het Prins Bernhard Cultuurfonds.

team_image
Bureau-secretaris, vrijwilliger

Hilde Wuijten

Hilde Wuijten werkte van 2000-2019 als bureau-secretaris bij de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Na haar pensioen blijft zij dit werk als vrijwilliger doen.
Zij heeft in diverse soorten koren gezongen, maar de operette blijft haar voorkeur houden.
Zij is alt bij de operette vereniging en heeft soms een rol of solopartij.

CONTACT

Voor vragen:

  Adres

  Eerste Oosterparkstraat 7 II
  1091 GT Amsterdam

  Telefoon

  06-29248675

  E-mail