De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
21137
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21137,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
MBT

De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst werd opgericht in 1829

De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst bestaat sinds 1829 en heeft de afgelopen 190 jaar een grote reputatie verworven. Veel van de bij de oprichting geformuleerde doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van de actieve en passieve muziekbeoefening, het muziek(vak)onderwijs en het historisch onderzoek – zijn  gerealiseerd. Mede als gevolg van de voortrekkersrol die de MBT op deze en andere terreinen in het verleden heeft gespeeld, heeft het Nederlandse muziekleven het actuele niveau kunnen bereiken. De MBT is nog altijd in staat om, dankzij de door haar beheerde fondsen, legaten en stichtingen, in beperkte mate invulling te geven aan haar historische taakstelling. De Koninklijke Vereniging Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) en De Vereniging Toonkunst Nederland (VTN) zijn voortgekomen uit de MBT. De KVNM heeft de wetenschappelijk taken, de VTN de belangenbehartiging en dienstverlenende taken overgenomen van de MBT.

De MBT beheert nu uitsluitend de fondsen en nauw gelieerde stichtingen. Met de opbrengsten uit de fondsen financiert zij bijzondere initiatieven, onder andere van VTN-leden, koorscholing en artistieke advisering van koren. Verder stimuleert ze muziektalent in het algemeen met beurzen en prijzen (de MBT Oratoriumprijs (eerste prijs) bij het IVC Den Bosch, jonge componisten, bijzondere publicaties en de eindfase van de digitalisering van de bijzondere collectie die begin deze eeuw bij de UvA is ondergebracht .

De MBT ondersteunt de Stichting Peuters en Muziek uit een legaat van Annie Langelaar.

Subsidies

Een concertprogramma samenstellen met vernieuwend en eigentijds repertoire is een uitdaging. Maar brengt ook vaak extra kosten met zich mee. De uitdaging dan maar niet aangaan? Integendeel, onder andere, koren die bij de VTN zijn aangesloten kunnen bij de MBT voorstellen voor interessante programmering indienen voor een subsidie uit het A.C.G. Vermeulenfonds. Jaarlijks besluit het bestuur op basis van een advies van de muziekcommissie over de toekenning van deze zogeheten Vermeulenpremies en de hoogte daarvan. Klik hier voor meer informatie over de ACG Vermeulen Premie

Verbeteren individuele koorleden hun prestaties, dan groeit daarmee de kwaliteit van het hele koor. Daarom geeft de MBT koren subsidies voor koorscholing om hun koorleden een cursus of opleiding te laten volgen, onder leiding van deskundige docenten.

Muziekcommissie
De Muziekcommissie adviseert het MBT bestuur onder andere over de toekenning van subsidies. De MBT stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar, waarvan (voor een gedeelte) de leden van de Muziekcommissie worden betaald voor hun werkzaamheden en gemaakte reiskosten.

De leden van de Muziekcommissie zijn:
Leo Rijkaart
José Doodkorte
Danny Nooteboom
Marion Bluthard

Beurzen en opdrachten

De MBT stimuleert ontwikkeling van muziektalent in het algemeen

De MBT ondersteunt niet alleen VTN-koren, maar stimuleert ook ontwikkeling van muziektalent in het algemeen. Bijvoorbeeld met incidentele beurzen voor zeer talentvolle muziekstudenten om daarmee een cursus of masterclass te volgen Schiermonnikoog Festival Of met het belonen van jonge, professionele musici die zich op concoursen hebben onderscheiden Prinses Christina Concours. En door af en toe opdrachten te geven aan jonge, veelbelovende componisten als Hawar Tawfiq.

Overige

Wat doen we nog meer

Stichting Peuters
en Muziek

Muziekonderwijs kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom heeft de MBT de Stichting Peuters en Muziek opgericht. Onder deze stichting ressorteert de Stichting Muziek op Schoot, die onder meer vakopleidingen tot muziekdocent in crèches en het kleuteronderwijs aanbiedt.

Ook het onderzoekscentrum Voorschoolse Muziek Educatie is bij de Stichting ondergebracht. Dat initieert onderzoek op het gebied van muziekeducatie en de muzikale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Klik hier voor meer informatie

Wetenschappelijke
Muziekbibliotheek

De MBT heeft ten slotte een wetenschappelijke muziekbibliotheek die ze in 2008 voor ten minste dertig jaar in bruikleen heeft afgestaan aan de afdeling Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

De MBT maakt de eindfase van de digitalisering mede mogelijk, zodat binnen afzienbare tijd de gehele collectie in de onlinecatalogus van de UB Amsterdam is terug te vinden. Musici en muziekwetenschappers van over de hele wereld kunnen dan weer eenvoudig achterhalen welke documenten zich in de Toonkunstcollectie bevinden en kunnen de documenten in onze studiezaal inzien, afbeeldingen bestellen of hun onderzoeksvragen aan de conservator van de collectie voorleggen.

Nieuwe
schenkingen

Het financiële vermogen van de MBT is voor een belangrijk deel ontstaan als gevolg van in het verleden ontvangen schenkingen en legaten. Om ook in de toekomst invulling te kunnen blijven geven aan de doelstelling “het op verschillende manieren bevorderen van de “toonkunst” is de Maatschappij dankbaar voor iedere vorm van geldelijke ondersteuning.

De Maatschappij beschikt over de fiscaal gunstige ANBI-status. Belangstellenden kunnen zich via het bureausecretariaat in verbinding stellen met het bestuur, dat graag met hen zal willen overleggen.

Bestuur MBT

Het bestuur van de MBT bestaat uit drie leden:

De bestuursleden worden niet bezoldigd, zij ontvangen alleen een reiskostenvergoeding op basis van trein eerste klas.

team_image
Voorzitter

Kees Dijk

team_image
Penningmeester

Wendela Sandberg van Boelens

team_image
Secretaris

Leo Rijkaart

Leo Rijkaart is vanaf 2000 lid van de Muziekcommissie en bestuurslid van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Daarnaast is hij als adviseur verbonden aan het Prins Bernhard Cultuurfonds

team_image
Bureau-secretaris, vrijwilliger

Hilde Wuijten

CONTACT

Voor vragen:

Adres

Eerste Oosterparkstraat 7 II
1091 GT Amsterdam

Telefoon

06-29248675

E-mail